Highest Standard

 

 
GIL เป็นบริษัทผลิตอาหารเสริม และเวชสำอางค์ ครบวงจรภายใต้มาตรฐานของโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ ทำให้เรามีทีมแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงในทุกๆกระบวนการ ตั้งแต่การวิจัยคิดค้นสูตร ขึ้นทะเบียนการผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยและได้การรับรองตามมาตรฐานสากล เหล่านี้ก็เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อสินค้า ที่มีคุณภาพออกสู่สากลได้
 

 
Powered by MakeWebEasy.com